» תקנון החברה - Pay2PayPal

סעיף 1- תשלום:

תשלום שבוצע ולא דווח באחריות הלקוח בלבד

סעיף 2- החזרת כספים:

אין החזרת כספים בשום מקרה.

סעיף 3- אחריות:

אין Pay2Paypal אחרית במידה ולקוח הביא פרטים לא נכונים.
אין Pay2Paypal אחרית במידה וחשבון הלקוח נפרץ לאחר התשלום שנשלח עם Pay2Paypal.
Pay2Paypal אחראית במידה והכסף לא הגיע במקרה כזה ליפנות למנהל החברה.

סעיף 4- זמן הגעת התשלום:

חברת Pay2Paypal מתחייבת שהתשלום יגיע ללקוח עד 24 שעות לאחר התשלום
במקרה שהתשלום לא הגיע ליפנות למנהל החברה

סעיף 5- כללים לגבי שירותי הספק:

השירותים יינתנו לגורם אשר נרשם ו/או השתמש בשירותים גם אם אינו בעל מכשיר הקצה.
אם אינך בעל מכשיר הקצה הינך מצהיר ומתחייב כי קיבלת את אישורו של בעל מכשיר הקצה להירשם
ו/או להשתמש בשירותים ולהחיל חיובים כספיים ואחרים על בעל מכשיר הקצה.
מרגע שליחת הכסף של הלקוח, ובמידה שהלקוח מבקש את כספו חזרה, החברה לא תחזיר את הכסף בחזרה בשום מקרה.
החברה מתחייבת שהתשלום יגיע ללקוח עד 24 שעות לאחר התשלום, לאחר החיוב הטלפוני הלקוח יקבל 35% מהכסף שחויב דרך
אין החברה אחראית במידה ולקוח סיפק פרטים לא נכונים וכתוצאה מכך התשלום נשלח לא למקום הרצוי.

כל הזכויות שמורות לאתר Pay2PayPal. עוצב ע"י Shaiz